Miljöpolicy

Vi är en serviceverkstad som tror på att laga och serva produkter då det är möjligt. Ibland är det inte lönsamt att laga och då erbjuder vi energisnåla produkter tex elmotorer. Vi ser över vad kunden verkligen behöver så att inte onödigt stora elmotorer installeras. Vår största leverantör av elmotorer är Miljöcertifierade enligt ISO 14000.

"Ett företag i tiden - lagar, återvinner, lindar om, reparerar och renoverar..."

Miljöstation

Vi har en miljöstation där vi tar hand om miljöfarliga ämnen tex oljor, batterier, färger, kemikalier m.m.

Återvinner

Vi källsorterar wellpapp, kartonger, batterier, koppar, elmotorer, kemikalier, glas, lysrör, elektronikskrot etc…

Vi återanvänder mycket material såsom kartonger, fyllnadsmaterial m.m.